Selecteer een pagina

PMGbv

Preventive Maintenance Group BV

De Preventive Maintenance Group BV is een speler in de markt welke zich specifiek richt op het 1e-lijns preventief smeertechnisch en predictief onderhoud. Onze PMG-organisatie heeft al vele jaren ervaring in binnen- en buitenland, omtrent het doorvoeren van besparingen door optimalisaties in deze specifieke tak van onderhoud. Naast gespecialiseerd eigen personeel beschikken we over modern equipment en een groot netwerk van toeleveranciers en onderaannemers. Juist deze specialisatie maakt ons tot een unieke Total Fluid Solutions aanbieder in de Benelux.

PMG service

Met onze PMG service – organisatie werkt u samen met een team van onafhankelijke specialisten met bewezen praktijkervaring in het 1e-lijns preventief smeertechnisch onderhoud

Opleiding en training

De benadering van de PMG Group onderscheidt zich vooral in een brede organisatorische plan-van-aanpak,
 gebaseerd op de aanwezige knelpunten binnen uw organisatie. Hierdoor ontstaat een heldere aanpak in het opleidingsprogramma.

Filtratie

Vervuiling zijn veel voorkomende schadeposten, filtratie kan juist op eenvoudige wijze dit soort schades voorkomen.

Site Survey

PMG is gespecialiseerd in het ontzorgen van bedrijven op het gebied van het smeertechnisch onderhoud.
Om dit zichtbaar te maken word hiervoor vaan een Site Survey voorgesteld.

Olie-analyse

Meer dan 75% van schades ontstaan als gevolg van vervuiling in de gebruikte oliën.  
Olieanalyses, monstername of het online monitoring op locatie, wij helpen u graag.

Maintenance Guide

MaintenanceGuide is een geavanceerd en zeer gebruiksvriendelijk onderhoudsbeheersysteem voor het 1e-lijns preventief en
smeertechnisch onderhoud voor uw productie-omgeving.

Ultrasone smering

Rotating equipement produceert een breed spectrum van geluid. Een grote bijdrage van stress in machines is wrijving.
Ultrasone meetinstrumenten kunnen deze wrijving detecteren. De wrijving, en dus ook het geluid neemt af naarmate er
wordt gesmeerd.

Productiebedrijven geven op jaarbasis veel geld uit aan reparatie en onderhoud, waarbij gestreefd wordt naar een zo optimaal mogelijke balans tussen de inzetbaarheid van het productie – equipment en de geproduceerde kosten per ton. Toch haalt zo’n 30 tot 35% van dit equipment, mede veroorzaakt door onjuist smeertechnisch onderhoud, niet de technische levensduur. Goed smeerbeleid voor machine – onderhoud levert eigenlijk gewoon geld op maar wordt in de praktijk door bedrijven vaak toch als erg lastig ervaren. PMG is gespecialiseerd in het ontzorgen van bedrijven op het gebied van dit 1e-lijns preventief smeertechnisch onderhoud. Met méér dan 15 jaar ervaring in binnen- en buitenland en een breed team van specialisten bent u verzekerd van een optimale dienstverlening. Vanuit onze Quick scan wordt uw organisatie of een gedeelte ervan doorgelicht waarna de aanwezige knelpunten, verbeteringen en de mogelijke besparingen zichtbaar worden gemaakt.

We kijken daarbij kritisch naar :

  • algemene indruk van de maintenance organisatie;
  • uitvoering en organisatie van alle 1e-lijns onderhoudswerkzaamheden;
  • olievoorraad en -opslag, de logistieke verplaatsingen alsmede het daadwerkelijke smeertechnisch onderhoud op de locatie.

Onze benadering onderscheidt zich vooral in het brede organisatorische plan-van-aanpak gebaseerd op de aanwezige knelpunten binnen uw organisatie. Hierdoor ontstaat er een structurele, praktische maar vooral heldere aanpak waarbij de (financiële) besparingen duidelijk zichtbaar worden.

Voor de gebieden waar verbetering gewenst is zullen er praktische voorstellen worden aangereikt waarna deze geïmplementeerd kunnen worden in het 1e-lijns preventief (smeer-)technisch onderhoud op uw locatie.

Desgewenst kunnen onze PMG-specialisten de verbeterpunten geruisloos helpen implementeren binnen uw bestaande onderhoudsstrategie.

PMG helpt uw organisatie met het inventariseren en inrichten van het 1e-lijns preventief smeertechnisch onderhoud.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om uw 1e-lijns preventief onderhoud volledig over te nemen met onze eigen PMG smeertechnisch onderhoudsmonteurs.

Preventive Maintenance Group BV

PMGbv

E-mail | Website

Postbus 30
4550 AA  Sas van Gent
T +31 (115) 460 631
M +31 (6) 10 87 06 60
Bedrijfsinformatie

Werklocaties in: Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Gelderland & Antwerpen, De Kempen, Oost-Vlaanderen en West Vlaanderen
Alternatieve webadressen: www.MaintenanceGuide.nl, www.Ultrasonesmering.nl

Preventive Maintenance Group BV